Joint Promotions met Mercedes Nederland

Het komt regelmatig voor (bij internationale merken) dat uw merk in een film zit zonder dat u dit weet. Vraag uw hoofdkantoor of zij inscript-sponsoring of productplacement heeft afgesproken. Bijvoorbeeld in Sex and the City had de nieuwe Mercedes een grote rol. Daarom hebben we samen met Mercedes Nederland diverse Nederlandse joint promotions opgezet.