Microsoft in Jackie

Voor de nieuwe Eyeworks film Jackie (2012), met Carice en Jelka van Houten en Oscar winnares Holly Hunter heeft Film & Video Support in Microsoft een goede partner gevonden. Windows is goed vertegenwoordigd in de film en de kijkers kunnen goed zien hoe de personages in Jackie regelmatig videobellen met het thuisfront vanuit Amerika via Windows Live Messenger.